medico

Stripe

Stripe

Stripe     Navy

ストライプ

 

■品番  MLB-SR1

■タイプ ロングバー

■サイズ 224×59.5㎜

■設計価格 ¥5,400/20枚 ¥21,200/80枚 (税抜)

Stripe    Navy & Silver Line

ストライプ

 

■品番  MLB-SR2

■タイプ ロングバー

■サイズ 224×59.5㎜

■設計価格 ¥11,800/20枚 ¥46,900/80枚 (税抜)

Stripe    Gray

 

■品番  MLB-SR3

■タイプ ロングバー

■サイズ 224×59.5㎜

■設計価格 ¥5,000/20枚 ¥19,500/80枚 (税抜)

Stripe    Gray & Silver Line

ストライプ

 

■品番  MLB-SR4

■タイプ ロングバー

■サイズ 224×59.5㎜

■設計価格 ¥11,400/20枚 ¥45,200/80枚 (税抜)

Stripe    Bright Yellow 

ストライプ

 

■品番  MLB-SR5

■タイプ ロングバー

■サイズ 224×59.5㎜

■設計価格 ¥5,100/20枚 ¥20,000/80枚 (税抜)

Stripe   Bright Yellow & Silver Line

ストライプ

 

■品番  MLB-SR6

■タイプ ロングバー

■サイズ 224×59.5㎜

■設計価格 ¥11,600/20枚 ¥45,800/80枚 (税抜)

Stripe   Crimson Black 

ストライプ

 

■品番  MLB-SR7

■タイプ ロングバー

■サイズ 224×59.5㎜

■設計価格 ¥5,000/20枚 ¥19,500/80枚 (税抜)

Stripe     Crimson Black & Silver Line

ストライプ

 

■品番  MLB-SR8

■タイプ ロングバー

■サイズ 224×59.5㎜

■設計価格 ¥11,400/20枚 ¥45,200/80枚 (税抜)